0281-2387366        prlrajkotiti1@yahaoo.co.in

Available Seat

Change Background Color

Trade Code

Trade Name

Total Sanctioned Seats

1011

ડ્રાફ્ટ્સમેન (મીકેનીકલ)

96

1021

ડ્રાફ્ટ્સમેન (સીવીલ)

72

1031

સર્વેયર

48

1041

ફીટર

180

1051

ટર્નર

180

1061

મશીનીષ્ટ

200

1091

રેફ્રીજરેશન એન્ડ એર-કંડીશનિંગ ટેકનીશીયન

48

1092

રેફ્રીજરેશન એન્ડ એર-કંડીશનિંગ ટેકનીશીયન (એસસીપી)

24

1101

ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ મીકેનીક

120

1102

ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ મીકેનીક (એસસીપી)

24

1141

ઈલેક્ટ્રીશીયન

200

1142

ઈલેક્ટ્રીશીયન (એસસીપી)

40

1161

વાયરમેન

240

1171

મીકેનીક મોટર વ્હીકલ

192

1211

ઈલેક્ટ્રોનિક્સ મીકેનીક

48

1214

ઈલેક્ટ્રોનિક્સ મીકેનીક (ગર્લ્સ)

48

1216

ઈલેક્ટ્રોનિક્સ મીકેનીક

24

1231

મેન્ટેનન્સ મીકેનીક (કેમીકલ પ્લાન્ટ)

60

1241

એટેન્ડન્ટ ઓપરેટર (કેમીકલ પ્‍લાન્ટ)

72

1281

વેલ્ડર

20

1301

જનરલ કારપેન્ટર

24

1331

પ્લમ્બર

24

1351

મીકેનીક ડીઝલ એન્જિન

120

1352

મીકેનીક ડીઝલ એન્જિન (એસસીપી)

96

1371

આઇઓટી ટેકનીશીયન (સ્માર્ટ સીટી)

24

1401

કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર એન્ડ પ્રોગ્રામીંગ આસીસ્ટન્ટ

96

1402

કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર એન્ડ પ્રોગ્રામીંગ આસીસ્ટન્ટ (એસસીપી)

72

1404

કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર એન્ડ પ્રોગ્રામીંગ આસીસ્ટન્ટ (ગર્લ્સ)

48

1491

મીકેનીક ટુ એન્ડ થ્રી વ્હીલર

40

1681

ઈન્ફોર્મેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી સિસ્ટમ મેન્ટેનન્સ

24

1682

ઈન્ફોર્મેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી સિસ્ટમ મેન્ટેનન્સ (એસસીપી)

24

1731

વેલ્ડર (ફેબ્રીકેશન & ફીટીંગ)

20

1761

હેલ્થ સેનેટરી ઈન્સ્પેક્ટર

48

2111

આર્મેચર મોટર રીવાઇન્ડીંગ/કોઈલ વાઈન્ડર

20

2112

આર્મેચર મોટર રીવાઇન્ડીંગ/કોઈલ વાઈન્ડર (એસસીપી)

20

2461

સર્ટીફીકેટ કોર્ષ ઇન વાયરમેન

40

2471

સર્ટીફીકેટ કોર્ષ ઇન કારપેન્ટર

24

2871

DESKTOP PUBLISHING OPERATOR (GCVT)

48

2881

ટુ વ્હીલર ઓટો રીપેરર

60

2981

સર્ટીફીકેટ કોર્ષ ઇન હેર એન્ડ સ્કીન કેર

24

9211

પ્લમ્બીંગ આસીસ્ટન્ટ

40

Address

Near Ajidam, Bhavnagar Road, Rajkot-360003

Last Update on : 14/08/2020

Quick Contact

Tel : 0281-2387366
Mob : 0281-2387366
Email : prlrajkotiti1@yahaoo.co.in

Visitor Counter

      
Html Valid   Html Valid
Copyright © Govt ITI Rajkot . All rights reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution.